Home > Privacybeleid

Privacybeleid Bakker Ammerlaan

Bakker Ammerlaan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakker Ammerlaan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bakker Ammerlaan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Online bestellen

Wanneer u een online bestelling plaats vragen wij u om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Te weten:

  • Naam
  • Adres (in het geval van bezorgbestelling)
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bakker Ammerlaan en niet aan derden verstrekt.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, worden deze berichten niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de situatie. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Zoals een telefoonnummer, zodat wij telefonisch contact op kunnen nemen om het een en ander verder te behandelen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bakker Ammerlaan.

Cookies

Wij verzamelen gegevens (onder andere via Google Analytics) voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Het verzamelen van de gegevens vindt plaats via Google Analytics-cookies. We maken hierbij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies en delen deze gegevens niet met derde partijen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden van de persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het verwerken van de bestellingen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van ondersteuners van onze webwinkel.

Vragen of opmerkingen

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bakker Ammerlaan
Lorentzstraat 2
2665 AN Bleiswijk
info@bakkerammerlaan.nl
010-5212424

© 2018 Bakker Ammerlaan | privacy | disclaimer | MeoModo DWS
Bakker Ammerlaan op FacebookBakker Ammerlaan op TwitterOnline bestellen bij Bakker Ammerlaan